top of page
OVER ONS

BERNN is een samenwerkingsverband tussen de vier Noordelijke Hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen, met als doel om Noord-Nederland haar positie binnen de Biobased Economy (BBE) te laten behouden en verder uit te breiden. Cruciaal daarbij is het vermogen van de regio tot omzetting van kennis in industriële toepassingen. Vraaggerichte en toepassingsgerichte samenwerking tussen de Noordelijke kennisinstellingen is hierbij essentieel.

 

De Biobased Economy komt tot bloei in Noord-Nederland. Alle essentiële sectoren zijn aanwezig. Met de uitgestrekte agri-food sector is de totale productie van biomassa in Noord-Nederland veruit het grootst van heel Nederland. In Emmen en Delfzijl staat de chemie sector goed op de kaart, met in Emmen het meest gespecialiseerde kunststoffen cluster van Europa. Daarnaast de uitgebreide energie en logistieke infrastructuur die wereldwijde import en export van producten en grondstoffen mogelijk maakt.

 

Daar doorheen snijdt de kennissector met vier hogescholen en één universiteit. Deze kennisinstellingen zijn actief in al deze sectoren en vormen de essentiële sleutel. Innovaties zijn immers afhankelijk van de talenten van de (toekomstige) medewerkers. Een goed opgeleide beroepsbevolking met kennis van de BBE zal hierin de brug slaan.

Het onderzoek van BERNN wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo_SNN.jpg
Logo_EFRO.png

DOELEN

01 / VERBINDEN

Het verbinden van complementaire kennis, het verminderen van overlap en het overbruggen van kennisleemten. Door het ontwikkelen van smart-specialisaties binnen de instellingen en het realiseren van cross-overs tussen de instellingen wordt de verbinding tussen toegepast- en fundamenteel onderzoek bevorderd.

02 / SAMENWERKING

Vraaggestuurde kennisvalorisatie door betere samenwerking met overheden en het regionale, nationale en internationale bedrijfsleven, van MKB tot multinationals. Dit resulteert in:

 • een betere aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vragen (bèta, alpha en gamma) uit het bedrijfsleven en de maatschappij.

 • een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, wat goed opgeleid human capital en green operators genereert en de kennis doorstroom bevordert.

 • Toegang en beschikking krijgen van nieuwe financieringsmogelijkheden (EU subsidies, investeerders, onderzoeksgelden etc.)

 • Het stimuleren van business development

 • Het stimuleren van de economie, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

03 / EUROPA

Aansluiten bij Europese ambities en doelen, nationale (Topsectoren) en regionale (NIA) beleidsagenda’s en ambities (Noord4Bio).

04 / PROFILERING

De profilering van de regio en Nederland als Bio Economy Region en het uitdragen van collectieve successen en initiatieven. Dit trekt nieuwe kennis en bedrijvigheid aan, wat weer een impuls is voor de economie. Daarnaast creëert het draagvlak bij de (noordelijke) samenleving voor Biobased initiatieven en ontwikkelingen.

05 / BELANGEN

Belangenbehartiging bij centrale overheden.

BERNN locaties

VOOR WIE?

Ondernemers
 •  Centraal aanspreekpunt kennis- en onderzoeksvragen

 •  Partner voor projectontwikkeling

 •  Aansluiten kennisbehoefte bedrijfsleven

 •  Productontwikkeling en testen

 •  Faciliteiten delen

Overheden
 • Centraal aanspreekpunt kennis- en onderzoeksvragen

 • Stimuleren (regionale) economie

 • Profilering van de Noordelijke regio

 • Aantrekken nieuwe investeringen en bedrijvigheid

 • Aansluiting regionaal, nationaal en Europees beleid

Onderzoek & Onderwijs
 • Betere aansluiting onderzoek en onderwijs

 • Gezamenlijk onderzoek en onderwijs

 • Delen van faciliteiten en menskracht

 • Projectontwikkeling

 • Valorisatie

Overig
 • Verbinding biobased clusters

  • Nationaal & internationaal

 • Database regionale connecties

Voor wie

RUG

Gedreven door onderzoek en innovatie. Geworteld in dé kennisstad van Noord-Nederland. Met meer dan 30.000 studenten uit alle delen van de wereld is de Rijksuniversiteit Groningen een internationaal georiënteerde universiteit. Al meer dan 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top 100.

 

Als universiteit verzorgen we onderwijs en onderzoek op hoog niveau en binnen een breed spectrum aan vakgebieden. We onderscheiden ons op de internationale markt door de sterke koppeling tussen onderwijs en onderzoek, toegespitst op onze drie speerpunten Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Niet alleen heeft ons onderwijs en onderzoek directe maatschappelijke relevantie, ook werken onze wetenschappers op grote schaal samen met partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid. De universiteit bevordert daarnaast het huidige debat over wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele vraagstukken en reikt overtuigende perspectieven en verfrissende ideeën aan, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

KENNISINSTELLINGEN

Kennisinstellingen
Onderwijs

ONDERWIJS

Minor Bionica

4 miljard jaar aan innovatie gratis beschikbaar

Gedurende de evolutie waarin het leven zich ontwikkelde hebben alleen de best aangepaste levensvormen overleefd.

Dieren en planten ontwikkelden bijzondere vormen, materialen en technieken. Daar kunnen wij als mens veel van leren om vervolgens met deze kennis duurzamere biobased producten te ontwerpen.

Een voorbeeld hiervan zijn biocomposieten; materialen bestaande uit een bindmiddel (natuurlijke plastics) in combinatie met natuurlijke vezels (hennep, vlas en jute). Deze materialen zijn biobased en geïnspireerd op de natuur. Hout is namelijk ook een “biocomposiet” en bestaat uit een natuurlijk bindmiddel genaamd lignine en natuurlijke vezels: cellulose.

De minor Bionica wordt aangeboden door de drie noordelijke hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen.

ONDERZOEK

Circulaire biopolymeren.jpg

Circulaire biopolymerenwaardeketens voor PHA en Cellulose

BERNN-partners en tien mkb’s en grote bedrijven werken sinds mei 2018 aan het project Circulaire biopolymerenwaardeketens voor PHA en Cellulose. In dit EFRO Kennisontwikkelingsproject worden twee volledige circulaire waardeketens ontwikkeld rondom de biopolymeren cellulose en PHA.  Er wordt gestart vanuit de applicatie van de biopolymeer om vervolgens te kijken: welke stappen in de keten zijn nodig om tot het gewenste product en toepassing te komen? Welke grondstoffen zijn nodig, hoe worden de biopolymeren vrijgemaakt, op kwaliteit gebracht en gemengd en/of gemodificeerd om toegepast te kunnen worden in de applicatie of bruikbaar wordt als halffabricaat/grondstof voor andere materiaaltoepassingen? Naast technisch-inhoudelijk vraagstukken worden hierin design, bedrijfseconomische, wetgevings- en duurzaamheidsvraagstukken meegenomen om zo tot een daadwerkelijke duurzame (people, planet, profit) applicatie te komen, die duurzaam is (opnieuw te gebruiken of biologisch af te breken).

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de Hanzehogeschool Groningen. 

 

Deelnemende bedrijven:

In het kader van dit project biedt BERNN verschillende stage- en afstudeeropdrachten voor studenten van de aangesloten kennisinstellingen:

Onderzoek

GET IN TOUCH

Karen Geerts, Contactpersoon BERNN(+31) 6 10 08 60 53

Contact
bottom of page