Lopend deelonderzoek

Cellulose in PHBV

stageonderzoek Julian Hoogstede (NHL Stenden) in het kader van het project Circulaire Biopolymeren Waardeketens

Tijdens dit onderzoek wordt de invloed van cellulose vezels in een polymere matrix van PHBV onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar hoe de vezels ingemengd worden en welke invloed dit heeft  op de mechanische eigenschappen en de afbraaksnelheid. Voor het inmengen van cellulose vezels in PHBV is gebruik gemaakt van een dubbelschroefextruder. Dit resulteerde in verbindingen met 10 procent en met 15 procent cellulose vezels. Van deze verbindingen zijn de trek -en slagsterkte gemeten. Hierbij ging de E-modulus omhoog, terwijl de treksterkte en de rek daalde bij zowel breuk- als maximale spanning. De slagsterkte bleef gelijk. Hieruit blijkt dat het toevoegen van cellulose vezels voor een stijver, maar brosser materiaal zorgt.

 

Naast de invloed op trek- en slagsterkte is er ook gekeken naar de invloed op viscositeit. Hiervoor is gebruik gemaakt van een MFI meting. Door de cellulose vezels ging de MFI omlaag en dus steeg de viscositeit. Om te onderzoeken of de cellulose vezels invloed hadden op het smelt- en kristallisatiegedrag van het PHBV is een DSC meting uitgevoerd. Uit de meting bleek dat de cellulose het smelt- en kristallisatiegedrag van het PHBV niet veranderden. Momenteel lopen er nog proeven om te onderzoeken of de cellulose vezels invloed hebben op de afbraaksnelheid van PHBV. Omdat deze nog niet afgerond zijn, kan hier nog geen concrete conclusie over worden getrokken.