top of page

ONDERZOEK

Circulaire biopolymerenwaardeketens voor PHA en Cellulose

Circulaire biopolymeren.jpg

BERNN-partners en tien mkb’s en grote bedrijven werken sinds mei 2018 aan het project Circulaire biopolymerenwaardeketens voor PHA en Cellulose. In dit EFRO Kennisontwikkelingsproject worden twee volledige circulaire waardeketens ontwikkeld rondom de biopolymeren cellulose en PHA.  Er wordt gestart vanuit de applicatie van de biopolymeer om vervolgens te kijken: welke stappen in de keten zijn nodig om tot het gewenste product en toepassing te komen? Welke grondstoffen zijn nodig, hoe worden de biopolymeren vrijgemaakt, op kwaliteit gebracht en gemengd en/of gemodificeerd om toegepast te kunnen worden in de applicatie of bruikbaar wordt als halffabricaat/grondstof voor andere materiaaltoepassingen? Naast technisch-inhoudelijk vraagstukken worden hierin design, bedrijfseconomische, wetgevings- en duurzaamheidsvraagstukken meegenomen om zo tot een daadwerkelijke duurzame (people, planet, profit) applicatie te komen, die duurzaam is (opnieuw te gebruiken of biologisch af te breken).

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de Hanzehogeschool Groningen. 

 

Deelnemende bedrijven:

In het kader van dit project biedt BERNN verschillende stage- en afstudeeropdrachten voor studenten van de aangesloten kennisinstellingen:

bottom of page