VOOR WIE?

Ondernemers
 •  Centraal aanspreekpunt kennis- en onderzoeksvragen

 •  Partner voor projectontwikkeling

 •  Aansluiten kennisbehoefte bedrijfsleven

 •  Productontwikkeling en testen

 •  Faciliteiten delen

Overheden
 • Centraal aanspreekpunt kennis- en onderzoeksvragen

 • Stimuleren (regionale) economie

 • Profilering van de Noordelijke regio

 • Aantrekken nieuwe investeringen en bedrijvigheid

 • Aansluiting regionaal, nationaal en Europees beleid

Onderzoek & Onderwijs
 • Betere aansluiting onderzoek en onderwijs

 • Gezamenlijk onderzoek en onderwijs

 • Delen van faciliteiten en menskracht

 • Projectontwikkeling

 • Valorisatie

Overig
 • Verbinding biobased clusters

  • Nationaal & internationaal

 • Database regionale connecties