top of page
OVER ONS

BERNN is een samenwerkingsverband tussen de vier Noordelijke Hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen, met als doel om Noord-Nederland haar positie binnen de Biobased Economy (BBE) te laten behouden en verder uit te breiden. Cruciaal daarbij is het vermogen van de regio tot omzetting van kennis in industriële toepassingen. Vraaggerichte en toepassingsgerichte samenwerking tussen de Noordelijke kennisinstellingen is hierbij essentieel.

De Biobased Economy komt tot bloei in Noord-Nederland. Alle essentiële sectoren zijn aanwezig. Met de uitgestrekte agri-food sector is de totale productie van biomassa in Noord-Nederland veruit het grootst van heel Nederland. In Emmen en Delfzijl staat de chemie sector goed op de kaart, met in Emmen het meest gespecialiseerde kunststoffen cluster van Europa. Daarnaast de uitgebreide energie en logistieke infrastructuur die wereldwijde import en export van producten en grondstoffen mogelijk maakt.

Daar doorheen snijdt de kennissector met vier hogescholen en één universiteit. Deze kennisinstellingen zijn actief in al deze sectoren en vormen de essentiële sleutel. Innovaties zijn immers afhankelijk van de talenten van de (toekomstige) medewerkers. Een goed opgeleide beroepsbevolking met kennis van de BBE zal hierin de brug slaan.

Het onderzoek van BERNN wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo_SNN.jpg
Logo_EFRO.png
bottom of page